تولید محتوای فارسی - متالورژی
 مقدمه ای بر ریخته گری مداوم فولاد و حضور آخالها

درروش ریخته گری پیوسته، فلز مذاب دربرابر دیواره های قالب منجمد شده و همزمان ازانتهای قالب با سرعتی متناسب، به شکلی که نسبت ورود مذاب به خروج جامد ثابت باشد،کشیده می شود. پس از وارد شدن مذاب از کوره به پاتیل، عملیات متالورژی ثانویه همچون اضافه کردن افزودنی ها روی مذاب انجام می شود، سپس به کمک جرثقیل، پاتیل به روی تاندیش (مخزن ذخیره مذاب به منظورجلوگیری از  قطع ریخته گری ) منتقل می شود و ازطریق نازلهایی که معمولا از جنس آلومینا گرافیت هستند به داخل قالب ریخته می شود. پس از ورود مذاب به قالب پدیده های متعددی در فرآیند انجماد و شکل گیری پوسته ی اولیه تأثیر گذارند.

فولاد مذاب به درون قالب از طریق دریچه ای، که در درون مذاب قرارگرفته است وارد مذاب می شود و معمولاً به دو شاخه تقسیم می شود. سرعت های بالای مذاب موجب بوجود آمدن عددهای رینولدز بیش از صد هزار و جریان کاملاً آشفته می شوند. گاز آرگون به درون نازل برای جلوگیری از مسدود شدن آن دمیده می شود. حباب های بوجود آمده، موجب شناوری می شوند که این به شدت الگوی جریان را هم در نازل و هم در قالب تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین این حباب ها، نا خالصي ها را جمع می کنند و ممکن است که در پوسته در حال انجماد به دام بیفتند که این امر موجب بوجود آمدن عیوب سطحی بسیار مهمی در محصول نهایی خواهد شد. مذاب پس از ترك نازل درون قالب جریان می یابد و با پوسته برخورد می کند و منجمد می شود. فوق گداز جریان مذاب می تواند موجب فرسایش پوسته در قسمت هایی از پوسته که به طور موضعی نازک هستند شود و در شرایط حاد ممکن است موجب پارگی پوسته شود، و در این هنگام است که فولاد مذاب از درون پوسته به سمت بیرون شیوع پیدا می کند.

جریان مذاب خارج شده از نازل پس از برخورد با سطح مقابل، به سمت سطح آزاد بالایی و یا به سمت پایین پخش می شود. مناطق دایره ای از جریان، هم در پایین و هم در بالای آن بوجود می آیند. این شکل جریان هنگامی که نرخ تزریق گاز آرگون را افزایش دهیم و یا از نیروهای الکترومغناطیسی استفاده كنيم، تغییر پیدا می کند.

جریان مذاب در سطح آزاد قالب بسیار مهم و بر کیفیت فولاد تأثیر گذار است. سرعت افقی در فصل مشترک منجر به تولید جریان می شود و انتقال حرارت را در بین لایه های مذاب، جامد و فلاکس که در سطح شناور هستند کنترل می کند. پوشش  ناکافی فلاکس مایع منجر به انجماد اولیه غیر یکنواخت و در نتیجه انواع عیوب سطحی خواهد شد. چنانچه جریان افقی مذاب بسیار شدید باشد، جریان برشی مذاب و به دنبال آن گرداب های احتمالی ممکن است که فلاکس را به درون مذاب وارد نمایند. این پدیده  به ترکیب و کشش سطحی فصل مشترک، و در صد احتمالی حباب های گازی که در فصل مشترک تجمع می یابند و موجب بوجود آمدن کف مي شوند، بستگي دارد. گويچه هایی از فلاکس وارد جریان مذاب می شوند و ممکن است که در مراحل بعدی در پوسته در حال جامد شدن در قسمت های  پایین بار ریز به دام افتند و آخال های جامد درونی را بوجود آورند. نوسانات ناپایدار در مذاب، موجب تغییر سطح در  فصل مشترک می شود که این امر منجر به عیوب سطحی همچون به دام افتادن پودر قالب خواهد شد. این نوسانات سطحی ممکن است بوسیله حرکات آشفته راندم و یا تغییر در شرایط کار همانند رهایی ناگهانی گرفتگی نازل و یا حباب های بزرگ گاز، ایجاد شوند.

فولاد مذاب دارای آخال های جامدی همانند آلومینا می باشد. این ذرات دارای شکل ها و اندازه های متفاوتی هستند و ممکن است که هنگام حرکت بوسیله جریان مذاب، با یکدیگر بر خورد و تشکیل  خوشه های بزرگ تر بدهند و یا اینکه با حباب های موجود در مذاب  تماس پیدا کنند. این ذرات بوسیله حرکات چرخشی  مذاب، به درون فلاکس قالب در سطح بالایی آن می روند و یا اینکه در پوسته در حال انجماد به دام می افتند و تشکیل عیوب درونی شکننده در محصول نهایی را می دهند.

پودر قالب به سطح بالایی اضافه می شود تا  به عنوان عایق حرارتی و شیمیایی برای فولاد عمل کند. این پودر پایه اکسیدی، در درون لایه مذاب بالایی زینتر و ذوب می شود. نرخ ذوب شدن این پودر و قابلیت آن در جذب آخال های مضر آلومینا از فولاد، وابسته به  ترکیب آن است که ترمودینامیک و زمان در آن نقش اساسی دارند. قسمتی از روان ساز که به صورت مذاب است، ممکن است که در برخورد با دیواره سرد قالب دوباره منجمد شود و تشکیل برآمدگی جامد را بدهد که این باعث جلوگیری از انتقال حرارت در هلاله خواهد شد. مابقی  فلاکس در بین فضای بین پوسته و قالب به وسیله حرکت رو به پایین پوسته فولادی مصرف می شود، که این انتقال حرارت یکنواخت را تشویق و عدم چسبندگی پوسته به قالب کمک می کند.

ناخالصي ها وعيوب

مطالبات روزافزون براي بالا بردن كيفيت فولاد ريختگي احتياج به افزايش آگاهي در مورد تصفيه فولاد دارد. ناخالصي هاي غير فلزي مشكلات قابل توجهي در ريخته گري فولاد بوجود مي آورند كه مي تواند به تعمير قطعات و يا حتي به برگشت خوردن آنها منجر شود. محققاني به نام هاي  Balls و  Ginzburg به بررسي تأثير عيوب بوجود آمده از آخال در ريخته گري تختال و محصولات نورد گرم پرداخته اند. رفتار مكانيكي فولاد تا حد زيادي به كسر حجمي، اندازه، توزيع، تركيب، مورفولوژي آخالها و رسوبات که به عنوان منبع تنش عمل می کنند، بستگی دارد. توزيع اندازه آخالها بسيار مهم است؛ زيرا آخالهاي بزرگ(ماكرو) بيشترين ضرر را متوجه خواص مكانيكي مي كنند. گاهي اوقات يك عيب فاجعه بار فقط با حضور يك آخال در یک محصول فولادی سالم به وجود مي آيد. اگر چه آخالهاي درشت از لحاظ تعداد خيلي بیشتر از آخالهاي كوچك هستند ولي در كل، كسر حجمي آنها ممکن است بزرگتر باشد.

شكل پذيري فولاد به طور قابل ملاحظه ای با افزايش هر كدام از آخالهاي اكسيدي و سولفيدي كاهش مي يابد. وقتی آخالها در آلیاژهایی با استحکام بالا و داکتیلیتی پایین وجود دارند ، چقرمگی شکست کاهش می یابد. تنزل خواص مشابه در حضور آخالها در آزمایشاتی که منعکس کننده ی نرخهای کرنش سریع ، آهسته یا چرخشی مانند خزش ، ضربه و خستگی هستند دیده شده است .

ناخالصي هاي بزرگ خارجي [1] باعث ايجاد مشكلات و عيوبی در زیر سطح شده،  قابلیت ماشینکاری را ضعیف کرده، مقاومت به خوردگي را كاهش داده و در موارد نادری باعث بوجود آمدن خطوط سرباره و عيب تورق[2] می شوند. ناخالصي ها همچنين مقاومت به ترکهای هیدروژنی (HIC )[3] را کاهش می دهند.

منبع اكثر مشكلات خستگي در فولاد ياتاقان، اكسيدهای سخت و شكننده بخصوص ذرات آلوميناي بزرگتر از 30 هستند . شكل 3 نشان دهنده كاهش ميزان ناخالصي هاي بزرگ با کاهش میزان اكسيژن محلول به 3 تا ppm 7 است، كه عمر فولاد ياتاقان را در مقایسه با فولاد محتویppm  20 اكسيژن ؛ 30 برابر افزايش داده است.

براي جلوگيري از اين مشكلات اندازه و فراونی آخال هاي مضر بايد به دقت كنترل شود؛ به ويژه نبايد هيچ آخالي در ريخته گري، به اندازه هاي بحراني وجود داشته باشد

اگر چه مورفولوژي انجماد آخالها در ريخته گري فولاد بسيار مهم است، با این حال مورفولوژي آخالها در محصولات تولید شده تا حد زیادی توسط رفتار مکانیکی آنها در فرآیند تولید فولاد کنترل می شود،چه آنها نرم یا سخت باشند که به قالب فولاد بستگی دارد. در شكل 4 رفتار گونه های متفاوت آخال حین تغيير شكل( تغيير طول ) به صورت شماتيك آمده است.

 

رگه هاي بوجود آمده ناشي از حضور آخال در حالت تغيير فرم پلاستيك ( نوع B  و C) باعث افزايش جهتمندي خواص مكانيكي شده و تأثير نامطلوبي روي چقرمگي و شكل پذيري فولاد دارند. بدترين  ناخالصيها براي تافنس و داكتيليتي به خصوص در مواردي كه محصولات به صورت ورق نورد شده اند ، آخالهايي هستند كه توسط قالب تغيير شكل يافته اند ؛

تصفيه ي فولاد از موضوعات مهمي است كه توجه زيادي را به خود جلب كرده است ، بررسي گسترده اي توسط  Kiesslingدر مورد تصفيه فولاد در دهه ي 1980 انجام گرفته است كه در مورد آخالها و كنترل عوامل تأثیر گذار و ارزيابي روشهاي جديد به خصوص در شمش ها بوده است.

بررسي هاي بيشتری در مورد اين موضوع توسط  Holappa و Mu  در سال 1992 انجام گرفت وملاحظات بيشتري هم در مباحث ترموديناميكي توسط Cramb انجام شد.  Mclean و McPherson در سال 1992 در مبحث آخالهاي غير فلزي در ريخته گري مداوم بازنگري كردند و تمركز آنها بيشتر روي آخالهاي اكسيدي ، سولفيدي ، اكسيدي سولفيدي ، نيتريدي و كربناتي و توزيع و روشهاي شناخت آخالها در فرآيند توليد بوده است.  Zhang و Thomas در سال 2003 روشهاي شناسايي آخال را بررسي كردند و به دنبال به كار بستن روشهاي مناسبتر و بهتر براي تصفيه فولاد و بهبود شرايط ريخته گري مداوم فولاد در بوته و تانديش بودند.[1] - Exogenous

[2] - Lamination

[3] - Hydrogen Induced Cracks

|+| نوشته شده توسط محسن در 88/11/03  |
 آخالها در ریخته گری مداوم فولاد ( نویسندگان : محسن کرامتی - امیر رویگران)

آخالها در ریخته گری مداوم فولاد ( نویسندگان : محسن کرامتی - امیر رویگران)

دانشگاه شهید رجایی تهران

توضیح اینکه :این مطلب به عنوان پایان نامه کارشناسی در رشته  متالورژی در تاریخ       13/10/88 در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران به ثبت رسیده است.

در اين مقاله، ابتدا به بررسي منابع آخال در ريخته گري مداوم فولاد از جمله آخالهاي داخلی (درون زا)[1] و خارجي (برون زا)[2] و تأثير اكسيداسيون مجدد، کشیده شدن سرباره به داخل، ساييدگي نسوز كوره و انباشته شدن ناخالصي ها روي نسوز كوره پرداخته می شود. همچنین عیوبی که در اثر ورود جریان نامتعادل و نامتقارن به داخل قالب بوجود می آیند، مورد بحث قرار گرفته است. در ادامه تأثیرات عيوب در محصولات ريخته گري مداوم فولاد از قبيل تركهاي لبه اي، لكه هاي سرباره و عیوب خطی در سطح ورق های نورد شده بررسي مي شوند. در مرحله بعد؛ بالغ بر 30 روش مختلف ارزیابی تصفيه ي فولاد اعم از مستقيم و غير مستقيم به طور خلاصه بیان شده است. در نهايت در اين مقاله به بررسي شيوه هاي عملي، جهت بهبود تصفيه ی فولاد ريخته شده به روش مداوم پرداخته شده است.[1] - Indigenous

[2] - Exogenous

منابع :

1)      L. Zhang & BG Thomas: XXIV National Steelmaking Symposium, Morelia, Mich, Mexico, 26-28, Nov.2003, pp. 138-183.

2)      Y. Miki & Sh.Takeuchi: Internal Defects of Continuous Casting Slabs Caused by Asymmetric Unbalanced Steel Flow in Mold, ISIJ International, Vol. 43 (2003), No. 10, pp. 1548–1555.

3)      L.  Zhang &  G. Thomas: Alumina Inclusion Behavior During Steel Deoxidation, 7th European Electric Steelmaking Conference, Venice, Italy, Associazione Italiana di Metallurgia, Milano, Italy, May 26-29, 2002, pp. 2.77-2.86.

4)      L.  Zhang, Y. Wang, & X.Zuo: Flow Transport and Inclusion Motion in Steel Continuous-Casting Mold under Submerged Entry Nozzle Clogging Condition, The Minerals, Metals & Materials Society and ASM International 2008.

5)      B.G. Thomas, Q. Yuan, L. Zhang, B. Zhao, and S.P. Vanka: Flow Dynamics and Inclusion Transport in Continuous Casting of Steel, 2004 NSF Design, Service, Manufacturing and Industrial Innovation Research Conf., Dallas, Texas, January 5-8, 2004.

6)   اسلامی، امیر- حسین زاده، احمد : « بررسی عیوب شمش در فرآیند ریخته گری پیوسته». دانشگاه جامع علمي –كاربردي، مركز آموزش عالي علمي – كاربردي جهاد دانشگاهي مشهد، 1387، صفحات 8-1و 46-43.

برای دیدن توضیحات هر فصل به ادامه ی مطلب مراجعه کنید.
 


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط محسن در 88/10/15  |
 CATIA

برگرفته از وبلاگhttp://www.metallurgy.mihanblog.com/

قدرتمند ترین نرم افزار طراحی، مهندسی و ساخت با کمک کامپیوتر در صنایع هوافضا ، خودروئی و دریائی

 catia_v5r19 (www.founding.ir)


نرم افزار CATIA یک از قویترین نرم افزارهای طراحی،تولید و تحلیل به کمک کامپیوتر یا CAD/CAM/CAE در جهان است که هم اکنون به عنوان یکی از بهترین نرم افزارهای CAD/CAM/CAE در سطح جهانی و کشور عزیزمان به صورت وسیع مورد استفاده قرار میگیرد.

 

برخی از کاربردهای این نرم افزار:

1- محیط های مدل سازی (Solid Model) : این قسمت که در زیر مجموعه ماژول Mechanical Design قرار دارد برای مدل کردن قطعات توپر (Solid) و  مجموعه مونتاژی و طراحی قالب و طراحی مدل های ورقکاری (Sheetmetal)، نقشه کشی صنعتی ،تلرانس گذاری و ... استفاده میشود .

مدل سازی سطوح : این قسمت علاوه بر ساخت سطوح پیچیده قابلیت انجام مدلسازی روی ابر نقاط و فایلهای حاصل از اسکن سه بعدی را نیز دارا است .

2- محیط ماشینکاری : پس از ساخت مدل به کمک قابلیتهای محیط ماشینکاری براحتی میتوان عملیات ماشینکاری مورد نیاز برای تهیه قطعه مدل شده از روی قطعه خام را تعریف کرده و هر مرحله از ماشینکاری را بصورت متحرک (انیمیشن) مشاهده کنید .

3- محیط تحلیل المان محدود : به کمک قابلیتهای این محیط میتوانید قطعات و مدلهای مونتاژی ساخته شده در این نرم افزار را تحلیل کرده و مواردی مانند تغییر شکل ،توزیع تنش و ... را در آنها بدست آورد .

4- طراحی و تحلیل مکانیزمها : به کمک این قابلیت از نرم افزار Catia میتوانید پس از تعریف اتصالات بین اجزای مختلف مکانیزم ،حرکت مکانیزم را مشاهده کرده و آنرا تحلیل کنید .

یکی از مهمترین قابلیتهای این نرم افزار این است که به کاربر اجازه می دهد به راحتی که از یک محیط کاری به محیط کاری دیگر منتقل گردد. به عنوان مثال شما پس از این که در محیط Digitized Shape Editor از یک ابر نقاط اسکن تهیه کردید به راحتی می توان در محیط Genrative Shape Design و یا Free Style از آن Surface تهیه کنید. زیرا همانطور که شاید اطلاع داشته باشید برای اینکه بتوانید مدل خود را از یک محیط به محیط دیگر ببرید ابتدا نیاز است که مدل خود را به صورتی ذخیره و یا Import کنید که نرم افزار دیگر قابلیت خواندن این اطلاعات را داشته باشند و احتمالا در این انتقال مدل شما  ممکن است data lost داشته باشد.

 

برای دانلود و یا خرید نرم افزار به ادامه مطلب مراجعه كنید.


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط محسن در 88/09/04  |
 چدنهاي آلياژي پرسيليسم مقاوم به خوردگي

چدنهاي آلياژي پرسيليسم مقاوم به خوردگي

 

مقدمه

چدنهاي آلياژي به خانواده‌اي از چدنهاي خاكستري، با گرافيك كروي و سفيد گفته مي‌شود كه محتوي مقادير بالائي از عناصر آلياژي (3 تا 40%) هستند.

اگر چه اين خانواده از چدنها داراي خواس فيزيكي و مكانيكي بسيار مهمي هستند. معهذا ريخته‌گري آنها به همان سهولت چدنهاي غير آلياژري انجام مي‌گيرد. توليد اين نوع چدن‌ها در صنايع چدن‌ريزي تخصص جداگانه‌اي راا به خود اختصاص داده و اكثر واحدهاي ريخته‌گري اين نوع چدنها تنها فعاليت خود را محدود به چند نوآوري از انواع آنها مي‌نمايند.

تقسيم‌بندي اين نوع چدنها بررسي مبناي خواص آنها نظير استحكام در درجات حرارتي بالا، مقاومت در مقابل اكسيداسيون (اكسايش)، مقاومت در مقابل سرماخوردگي،  مقاومت در شرايط سايند شديد، انبساط حرارتي بسيار كم نوآوري يا خاصيت غير مغناطيسي بودن آنها قرار دارد.

مطالب فوق توضيحات مختصري درباره انواع چدنهاي آلياژي و موارد كاربرد آنها بود، در اين تحقيق  و آزمايش هدف اصلي ما توليد و آزمايش چدنهاي مقاوم به خوردگي از نوع پرسيليسم مي‌باشد.

|+| نوشته شده توسط محسن در 88/08/09  |
 متالورژی ثانویه

متالورژی ثانویه

مقدمه

به طور کلی فولادسازی ثانویه عبارت است از عملیات متالورژیکی که بعد از تخلیه مذاب از کوره به پاتیل، صورت می‌گیرد. این بدان معناست که تمامی واحدهای متالورژیکی پاتیلی نظیر واحدهای گاززدائی تحت خلا کوره‌های پاتیلی، تغذیه سیم و تجهیزات ترزریق، ابزارهای فولادسازی ثانویه هستند. با به کار بردن فرایندهای فولادسازی ثانویه، عملیات زیر برای سازنده فولاد، قابل دستیابی است. کربن‌زدائی، فسفرزدائی، اکسیژن زدائی، هیدروژن زدائی، آلیاژسازی، گوگردزدائی، تنظیم درجه حرارت و هموژن کردن.

موقعی که متالورژی ثانویه با روش‌های معمول مقایسه می‌شود، مشاهده می‌گردد که برای رسیدن به فاکتورهای متالورژیکی، پاتیل بعد از تخلیه مذاب از کوره، اپتیمم حالت را ایجاد کرده و نتایج متالورژیکی بهتر و کیفیت برتری را همراه با اقتصادی شدن فرایند فولاد سازی به دست می‌دهد.

.....


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط محسن در 88/08/09  |
 چدن های نشکن (ابولفضل خاکپور - دانشگاه جامع علمی - کابردی ،واحد مشهد)

چدن های نشکن

چدنهاي نشكن يا چدنها با گرافيت كروي خانواده اي از چدنها هستند و همانطور كه از اسمشان پيدا است شكل گرافيت در انها كروي است .همين كروي بودن گرافيتها با عث افزايش استحكام و چقرمگي در مقايسه با چدنها با گرافيت ورقه اي ميگردد.اصلا چدن نشكن با افزودن منيزيم (Mg)در مذاب توليد ميشود .(چون منيزيم در دماي بالا تبخير ميشودمعمولا از الياژهاي منيزيم استفاده ميشود.)براي كروي شدن گرافيتهاي قطعاتي كه در قالب ماسه اي توليد مي شوند مقدار (0.04-0.07)%منيزيم باقي مانده در قطعات ريخته شده كافي ميباشد.براي قطعاتي كه در قالبهاي فلزي توليد ميشوند (مانند لوله ريزي)%0.02منيزيم باقي مانده كافي ميباشد.همانطور كه گفته شد براي كروي نمودن گرافيتها به منيزيم احتياج داريم كه اگر ميزان منيزيم از حدمورد نظر كمي كمتر باشدگرافيتهاي فشرده با استحكام وچقرمگي پايين بدست ميايد.اگر مقدار منيزيم باقي مانده باز هم كمتر شود فقط گرافيت ورقه اي توليد ميشود.اصولا چدن نشكن در مقايسه با چدن گرافيت ورقه اي تمايل به تبريد بيشتري دارد وبراي بدست اوردن ساختار عاري از كاربيد مخصوصا در مقطع نازك لازم است جوانه زايي با الياژ سيليسيم (si)انجام شود.وقتي كه چدن نشكن ريخته ميشود اگر كاربيد در ساختار ظاهر شود با عمليات حرارتي مناسب ميتوان گرافيتها را كروي كرد.در شكل يك  حالت مطلوب گرافيت كروي براي قطعاتي كه در قالب ماسه اي ريخته ميشوند مشاهده مي شود .

 اندازه گرافيتهاي كروي ميتواند روي خواص ميكانيكي تاثير بگذارد .اندازه گرافيتها به دو پارامتر بستگي دارد:


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط محسن در 88/06/01  |
 چدنهای آلومینیوم دار(گردآورنده: ابولفضل خاکپور-دانشگاه جامععلمی کاربردی مشهد)

مقدمه:

چدنهای آلومیننیوم دار در دو نوع خاکستری و داکتایل وجود دارند. در یکی از انواع آلومینیوم جایگزین سیلیسیم میشود و در نوع دوم آلومینیوم علاوه بر سیلیسیم در چدن حاضر است. این چدنها بخاطر داشتن عناصر آلیاژی نسبتا ارزان و مقاومت خوب در برابر حرارت وخزش در گستره دمائی 570 تا 980 درجه سانتیگراد مورد توجه قرار گرفته است.

مقاومت در برابر حرارت بصورتی است که در چدنهای حاوی آلومینیوم لایه نازک اکسیدی نفوذ ناپذیر وچسبنده ای تشکیل میشود که از نفوذ اتمهای اکسیژن به درون فلز جلوگیری میکند.

متاسفانه ریختن چدنهای آلومینیوم دار دشوار است ،زیرا در دمای ذوب ریزی چدن ،آلومینیوم بسیار فعال است. تماس آلیاژ مذاب با هوا و رطوبت باید به حداقل برسد تا از تشکیل سرباره فلزی ،سطح ناصاف و قطعه ناسالم جلوگیری میشود. فرآیندهای تولید این آلیاژ در حال تکامل اند......

 


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط محسن در 88/05/23  |
 اثر انجماد سریع در ریزساختار آلیاژ AZ91HP

 

ترجمه و تنظیم: مهدی الزمانی  (دانشگاه شهید رجایی)(برگرفته از پایگاه علمی فلزات)

چکیده

این مقاله تفاوت های ریزساختاری بین ریخته گری سنتی و انجماد سریع آلیاژ AZ91HP را نشان می دهد. نتایج آزماش نشان می دهد که انجماد سریع مورفولوژی ریزساختار را تغییر می دهد. سایز دانه ها بهبود یافته و فاز β-Mg 17Al12 به طور یکنواخت توزیع شده و در انجماد سریع به طور هم جنس بدست می آید. سرعت سرد کردن بالا موقعیت های جوانه زنی فاز α-Mg را افزایش می دهد و ریزساختار بهبود یافته و نسبت تردی و شکننر صنایع خودرو سازی و صنعت هوانوردی افزایش پیدا کرده است و این به دلیل چگالی پایین، استحکام و سختی بالا نسبت به وزنشان، ظرفیت استلاک خوب، قابلیت ریخته گری با قالب فلزی و پتانسیل بازسازی خوب آنها است[1,2]. هر چند که کاربرد های آلیاژ های Mg به دلیل خواص مکانیکی، کارایی و استحکام خوردگی ضعیف محدود می شود.

قابل استنباط است که خواص مکانیکی پلی کریستال ها در دمای اتاق می تواند با اصلاح دانه بهبود یابد، همان طوریکه از رابطه هال ـ پچ مشهود دگی β-Mg 17Al12 در یوتکتیک (β-Mg 17Al12 and α-Mg ) کاهش می دهد. کاهش ریزساختار می بایستی وابسته به پالایش دانه و به کار بردن قالب مسی باشد.

 

مقدمه

مصرف آلیاژ های منیزیم به طور جالبی داست[3]. اصلاح دانه تأثیر مهمی در افزایش استحکام مواد مخصوصاً برای Mg و آلیاژ های Mg دارد[4,5]. اصلاح ریزساختار به وسیله روش های انجماد سریع یکی از روش های زیاد برای رسیدن و بهبود خواص مکانیکی است[6,7]. به هر حال، گزارش های کمی دربارۀ انجماد سریع آلیاژ های Mg وجود دارد[8]. تحقیق جاری اصلاح ریزساختار در آلیاژ AZ91HP به وسیله ی انجماد سریع ارزیابی کرده است.

 

برای مشاهده یا دریافت متن کامل این مقاله به صورت فایل PDF اينجا کلیک کنید.
تعداد صفحات متن کامل :  13 صفحه
حجم فایل
PDF مقاله: 
340KB

|+| نوشته شده توسط محسن در 88/03/20  |
 كوره هاي زمینی (بوته ای) :

)كوره هاي زمینی (بوته ای) :

همانطور كه از نام آنها پيداست براي عمل ذوب از بوته استفاده مي شود . انتقال حرارت در اين كوره ها بيشتر از طريق هدايت به شارژ داخل بوته انجام می گیرد.

حرارت به سه طريق منتقل مي شود : 1- هدايت. 2- جابجائي. 3- تشعشعي

کوره های زمینی اگر چه از قدمت زیادی برخوردار است و تکنولوژی ساخت کوره های جدید آن را تحت الشعاع قرار داده است، اما بایستی توجه داشت که در شرایط خاص استفاده از ان هنوز با اهمیت تلقی می شود. این کوره ها به علت سادگی ساخت ، سهولت شرایط کار ،ارزانی و کیفیت مذاب خوب تا به امروز در کارگاههای کوچک مورد استفاده قرار می گیرد.

امروزه به علت فراوانی انواع کوره ها با تکنولوژی پیشرفته تر از این نوع کوره ها فقط در تهیه فلزات وآلیاژ های غیر آهنی و به ندرت برای ذوب چدنها استفاده می شود.

اصولا برای طراحی کوره بایستی چند عامل را در نظر گرفت:

 


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط محسن در 88/02/24  |
 تولید مس عاری از اکسیژن برای ادوات الکتریکی با استفاده از کوره بلند (مترجم یونس اصغری بیاتی)

چكيده:

در سالهای اخیر میزان توجهات به مسایل زیست محیطی بطور جهانی افزایش یافته است، تا حدی که امروزه یکی از دغدغه های اصلی صاحب نظران متوقف ساختن گرم شدن  زمین و ارائه  راهکارهای حفظ منابع انرژی است ولیکن این مهم در مقیاس وسیع بی نتیجه است. در این راستا ما یک کوره بلند، به عنوان جایگزین کوره های القایی، در ذوب مس عاری از اکسیژن ارایه کردیم و این امر درحالتی انجام گرفته که توانایی تولید آلیاژ مذکور را در شرایط رعایت هردو استاندارد JIS و ASTM Grade1 دارد. ما همچنین موفق به ذخیره سازی تقریبا 10 درصدی در واحدهای تعادل نفت خام شده ایم.

(مترجم یونس اصغری بیاتی- دانشگاه شهید رجایی تهران)

دانلود فابل PDF

|+| نوشته شده توسط محسن در 87/12/19  |
 امکان تاول زدن سطح قطعات آلومینیمی در هنگام عملیات حرارتی

امکان تاول زدن سطح قطعات آلومینیمی در هنگام عملیات حرارتی

 از کتاب :آلیاژهای سبک نوشته l.j.pdmeur ترجمه دکتر محمودی و دکتر اردشیرطهماسی

عواقب نفوذ هیدروژن بداخل مذاب از طریق واکنش سطحی مذاب با بخار آب در ریخته گری توضیح داده شده است. یک چنین واکنشی ممکن است در خلال عملیات حرارتی انحلال نیز با آاومینیوم جامد انجام گیرد که منجر به جذب اتمهای هیدروژن شود. این اتمها می توانند در حفره های داخلی با هم ترکیب شده و تشکیل مجموعه های گاز ملکولی دهند.


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط محسن در 87/11/01  |
 آشنايي با كاربرد هاي فناوري نانو

مطلب زیر اطلاعات مختصر و مفیدی در رابطه با نانو تکنولوژی می باشد که به درخواست یکی از دوستان هنرستانی درج می شود.

چکیده مطالب:

نانوتکنولوژی فناوری نوینی است که تمام دنیا را فرا گرفته است. نانو تکنولوژی توا نمندی تولید مواد و ابزار و سیستمهای جدید با در دست گرفتن کنترل در سطوح ملکولی و اتمی و استفاده از خواص است که در سطوح ظاهر می شود.

نانوتکنولوژی کاربردهای بسیار زیاد و مفیدی در سطوحی همچون پزشکی، پتروشیمی، الکترونیک، صنایع دفاعی و.... دارد. نانوتکنولوژی باعث بالا رفتن سرعت انتقال اطلاعات ،

کوچک شدن ابزار و وسایل دقیق که کم بودن حجم یکی از دغدغه های سازندگان آنها است میشود.

به عنوان مثال در ذخیره سازی اطلاعات میتوان بر روی یک دیسک نوری تا 100 گیگابایت اطلاعات ذخیره کرد ویا در علم پزشکی با ساختن یک دکتر نانومتری می توان آن را به بدن انسان تزریق کرد. نانو تکنولوژی در عرصه امنیت ملیّ و جها نی و همچنین در هوا وفضا بسیار مثمر ثمر واقع شده و نیز باعث شکل گیری بازار های بسیار بزرگ شده است که این عوامل ورود کشورها را به عرصه نانو ناگزیر می سازد.

....


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط محسن در 87/06/02  |
 معرفی چند کتاب مفید در رابطه با متالورژی
نام كتاب: مقدمه اي بر ترمو ديناميك مواد
نويسندگان: ديويد گسگل ترجمه : دكتر علي سعيدي انتشارات: جهاد دانشگاهي
توضيحات: فهرست مطالب: مقدمه - قانون اول ترموديناميك - قانون دوم ترموديناميك - تعبير آماري آنتروپي - توابع ترموديناميكي - ظرفيت گرمائي ، آنتالپي، آنتروپي و قانون سوم ترموديناميكنام كتاب: مقدمه اي بر ترمو ديناميك
نويسندگان: ديويد گسگل ترجمه : دكتر علي سعيدي انتشارات: جهاد دانشگاهي
توضيحات: فهرست مطالب: تعادل فاز در سيستم تك جزئي - رفتار گازها - رفتار محلولها - انرژي آزاد - واكنشهاي گازي - واكنشهاي شامل فاز خالص كندانس و يك فاز گازي - تعادل در سيستمهاي واكنش شيميايي - الكتروشيمينام كتاب: كتاب جامع مهندسي و علم مواد
نويسندگان محمدي ، واعظيانتشارات:انتشارات فراروي
توضيحات: فهرست مطالب: شيمي فيزيك مواد - ترموديناميك مواد - كريستالوگرافي - خواص فيزيكي مواد - عمليات حرارتي - استحاله فازها - دياگرامهاي تعادلي سه جزئي - خواص مكانيكي مواد 1- خواص مكانيكي مواد 2 - شكل دهي فلزات - ريخته گري - انجماد فلزات
نام كتاب: استحاله فازها در فلزات و آلياژها
نويسندگان: پورتر ، ايسترلينگ ترجمه : محمد رضا افضلي انتشارات:مركز نشر دانشگاهي
توضيحات:فهرست مطالب: ترموديناميك و نمودارهاي فاز - پخش- فصل مشتركهاي بلوري و ريز ساختارانجماد - تبديلهاي پخشي در جامدها - تبديلهاي غير پخشينام كتاب: اصول و كاربرد عمليات حرارتي فولادها
نويسندگان: دكتر محمد علي گلعذار انتشارات:دانشگاه صنعتي اصفهان
توضيحات: فهرست مطالب: فازها و ساختارهاي بلوري - فازها و ساختارهاي تعادلي - مارتنزيت و بينيت - نمودارهاي زمان دما و دگرگوني - عمليات حرارتي براي تشكيل ساختارهاي تعادلي - سختي و سختي پذيري - آستنيت در فولادها - باز پخت - تغييرات ابعاد و اثرات آن - سخت كردن سطحي - فولادهاي زنگ نزن - فولادهاي ابزار - نكات عملي و كاربرديعيوب و عمليات حرارتي فولادها
نام كتاب: ترمو ديناميك مواد
نويسندگان:راگون ترجمه : مهندس جعفر خليل علافي انتشارات: دانشگاه صنعتي سهند
توضيحات: فهرست مطالب: قانون اول - قانون دوم - روابط خاص - تعادل - تعادل شيميايي - الكتروشيمي - محلولها - قانون فازها - نمودارهاي فازي - ترموديناميك آماري - زمينه قبلي
نام كتاب: تغيير شكل و مكانيك شكست مواد و آلياژهاي مهندسي
نويسندگان: هرتزبرگ ، ريچارد دبليو ترجمه : دكتر علي اكبر اكرامي انتشارات: دانشگاه صنعتي شريف
توضيحات: فهرست مطالب: پاسخ مواد به كشش - مباني نظريه نابجايي - لغزش و دوقلويي در جامدات بلوري - مكانيسمهاي مقاوم شدن در فلزات - پاسخ جامدات بلورين به تغيير شكل در دماي زياد - پاسخ پلاستيكهاي مهندسي به تغيير شكل - شكست - اجزاي مكانيك شكست - كنترل شكست با دماي تبديل - جنبه هاي ريز ساختاري چقرمگي شكست - ترك خوردن ناشي از محيط - خستگي تحت تنش و كرنش چرخه اي - گسترش ترك خستگي - تحليل شكستهاي مهندسي
نام كتاب: آشنايي با متالورژي فيزيكي
نويسندگان: اونر ترجمه : عبدالوحيد فتي ، محمد عرفاني اننتشارات: مركز نشر دانشگاهي
توضيحات: فهرست مطالب: ابزار كار در متالورژي - ساختار فلز و تبلور - تغيير شكل مومسان - تابكاري و كار گرم - تشگيل آلياژها - نمودارهاي فازي - نمودار تعادلي آهن،آهن كاربيد - عمليات گرمايي فولاد - فولادهاي آلياژي - فولادهاي ابزار - چدن - فلزها و آلياژهاي غير آهني - فلزها در دماهاي بالا و پايين - سايش فلزها - خوردگي فلزها - متالورژي پودر - تحليل شكست
نام كتاب: شكل دادن فلزات (متالورژي و مكانيك)
نويسندگان: ويليام هاسفورد ، رابرت كدل ترجمه : مهندس محمد رضا افضلي انتشارات: دانشگاه صنعتي شريف توضيحات: فهرست مطالب: تنش و كرنش - مومساني ماكروسكوپي و معيارهاي تسليم - كار سختي - ناپايداري مومسان - آهنگ كرنش و دما - كار ايدئال يا انرژي يكنواخت - تحليل قاچي،تراز نيرو - تحليل كران بالايي - نظريه ميدان خط لغزش - شكل هندسي منطقه تغيير شكل - شكلپذيري - خمكاري - ناهمسانگردي خواص مومسان - كاسگري ، باز كشش و اتو كاري - حدود شكل دادن - قالبزنيهاي ورق و آزمونها - خواص ورق فلزي
نام كتاب: حرارت و حركت در مواد
نويسندگان: سيد خطيب الاسلام صدر نژاد ترجمه :انتشارات:مركز چاپ و انتشارات
توضيحات : فهرست مطالب: رابطه خواص با ساختار - قانون اول ترمو ديناميك - قوانين دوم و سوم ترموديناميك - تعادل - جداول ترموديناميكي
نام كتاب: اصول متالورژي فيزيكي
نويسندگان: ريد-هيل ، رضا عباسچيان ترجمه : صالحي ، عبداه پور ، حسيني نسب انتشارات: دانشگاه علم و صنعت ايران
توضيحات: فهرست مطالب: ساختار فلزات - روشهاي تحليل - پيوندهاي بلوري - مقدمه اي بر نابجايي ها - نابجايي ها و تغيير شكل پلاستيك - مفاهيم اوليه مرزدانه ها - جاهاي خالي - آنيل كردن - محلول هاي جامد - نمودارهاي فازي (1)- نمودارهاي فازي (2) - نفوذ در محلولهاي جامد جانشيني - نفوذ بين نشيني - انجماد فلزات
نام كتاب: متالورژي مكانيكي
نويسندگان: جورج اي ديتر ترجمه : شهره شهيدي انتشارات: مركز نشر دانشگاهي
توضيحات:فهرست مطالب:مقدمه - روابط تنش و كرنش در رفتار كشسان - مقدمات نظريه مومساني - تغيير شكل مومسان تك بلورها - نظريه نابجايي ها - مكانيزمهاي استحكام دهي - شكست - رفتار مكانيكي مواد پليمر - آزمايش كشش - آزمايش پيچش - آزمايش سختي - خستگي فلزات - خرش و گسيختگي ناشي از تنش - شكست ترد و آزمايش ضربه - اصول فلزكاري - آهنگري - نورد فلزات - فشار كاري - كشيدن مفتول ، سيم و لوله - شكل دادن ورق فلزي - ماشينكاري فلزات - مكانيك شكستنام كتاب: مسائل ترموديناميك مهندسي مواد
نويسندگان: يوز باشي زاده - واعظي - محمدي ترجمه :انتشارات:فراروي
توضيحات: فهرست مطالب: مسائل قانون اول ترموديناميك - مسائل قانون دوم ترموديناميك - مسائل آنتروپي و احتمالات - مسائل توابع ترموديناميكي - مسائل آنتالپي و آنتروپي استاندارد - مسائل تعادل فازي در سيستمهاي يك جزئي - مسائل گازها - مسائل محلولها - مسائل نمودارهاي انرژي آزاد مسائل واكنشهاي گازي - مسائل واكنشهاي گازي غير ممكن و نمودار الينگهام - مسائل واكنشهاي تعادلي و محلولها - مسائل الكتروشيمي
نام كتاب: ترموديناميك مواد
نويسندگان: دكتر محمد ابراهيم ابراهيمي ترجمه :انتشارات:مولف
توضيحات: فهرست مطالب: مروري بر قوانين رموديناميك و توابع ترموديناميكي - تعادل فاز در سيستمهاي تك جزئي - تعادل فاز در سيستمهاي تك جزئي - واكنشهاي شامل فاز كندانس و يك فاز گازي - ترموديناميك محلولها - نمودار انرژي آزاد - انواع حالتهاي استاندارد
نام كتاب: متالورژي كاربردي چدنها (1)
نويسندگان: مرعش مرعشي انتشارات: شركت نورد و توليد قطعات فولادي
توضيحات: خاكستري - آلاژي - ضد سايش فهرست مطالب: ذوب چدن خاكستري - انجماد چدن خاكستري - چدنهاي آلياژي - عمليات حرارتي چدن خاكستري - خواص ويژه چدن خاكستري غير آلاژي - چدنهاي ضد سايش - خواص مكانيكي ، فيزيكي و الكتريكي چدن خاكستري - تضمين كيفيت در چدن خاكستري
نام كتاب: متالورژي كاربردي چدنها (2)
نويسندگان: مرعش مرعشي انتشارات: شركت نورد و توليد قطعات فولادي
توضيحات: نشكن - چكش خوار - فشرده فهرست مطالب: ذوب چدن نشكن در كوره القايي بدون هسته - روشهاي كروي سازي - چدن نشكن آلياژي - كاربرد قطعات چدن نشكن در صنعت - كاربرد خواص چدن نشكن در طراحي - عمليات كنترل كيفيت در كارخانه ريخته گري چدن نشكن - چدنهاي ماليبل - عمليات حرارتي چدن ماليبل - چدن با گرافيت فشرده
نام كتاب: فولادها
نويسندگان: پروفسور هاني كامب ترجمه : شاخه مهندسي متالورژي جهاد دانشگاهي دانشكده فني دانشگاه تهرانانتشارات: جهاد دانشگاهي توضيحات: ميكرو ساختار و خواص
فهرست مطالب: آهن و محلولهاي جامد بين نشيني - مقاوم كردن آهن و آلياژهاي آن - نمودار تعادلي آهن كربن - مناطق فازي فريت و آستنيت و اثرات عناصر آلياژي - تشكيل مارتنزيت - واكنش بينيت - عمليات حرارتي فولادها ، قابليت سختي پذيري - بازگشت مارتنزيت - عمليات ترمو مكانيكي فولادها - تردي و شكست فولادها - فولادهاي آستنيتينام كتاب: فولاد سازي
نويسندگان: جكسون - هابارد ترجمه و تدوين : مهندس محمود فرازپي انتشارات: جهاد دانشگاهي
توضيحات: فهرست مطالب: كوره القايي - كوره قوس الكتريك - فولادهاي پر آلياژ - گازها در فولاد - سرباره ها و مواد نسوز - پاتيل ها - روشهاي كنترل فرآيند - كنترل كيفيت فولاد سازي در ريخته گري (1)- كنترل كيفيت فولاد سازي در ريخته گري (2)
نام كتاب: فولاد شناسي
نويسندگان: محمد جعفر هاديان فرد ترجمه :انتشارات: نويد شيراز
توضيحات: فهرست مطالب: فولادها و جايگاه آنها - آهن و فولاد - عمليات حرارتي در فولادها - توليد آهن و فولاد - عوامل مهم در انتخاب مواد - تقسيمات فولادها - استانداردهاي رايج فولادها در دنيانام كتاب: كتاب مواد
نويسندگان: مهندسين مصاحبي ، ستار انتشارات: اركان اصفهان
توضيحات: چكيده اي از دوازده درس تخصصي مهندسي مواد همراه با حل تشريحي آزمونهاي كارشناسي ارشد برگزار شده
نام كتاب: اصول شكل دادن فلزات
نويسندگان: محمد باقر ليمويي انتشارات: دانش پژوهان فردا
توضيحات: كتاب جهش همرا با تست فهرست مطالب: مباني شكل دادن فلزات - كشش - اكستروژن - نورد - آهنگري - تئوري خطوط لغزش و آناليز حد بالايي
نام كتاب: خواص فيزيكي مواد
نويسندگان:مالك نادري ، معصومه حقي ترجمه :انتشارات:دانش پژوهان فردا
توضيحات: كتاب جهش همراه با تست فهرست مطالب:ساختار بلوري جامدات - نفوذ - نمودارهاي تعادلي - نمودارهاي تعادلي آهن ، كربن - نمودارهاي سه تايينام كتاب: انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي مواد
نويسندگان: دكتر محمد فلاحي مقيمي انتشارات: سمت
توضيحات: contents : materials science engineering - history of metallurgy - solidification - heat treatment of metals - survey of mechanical working - general principle of extrusion - powder metallurgy - principles of founding industry - patternmaking - defect in castings - melting furnaces - iron and steel - aluminum - inspection and quality control - principles of metallurgical

بزودی منابع کنکور کاردانی به کارشناسی متالورژی را براتون می ذارم.

 

 

|+| نوشته شده توسط محسن در 87/02/28  |
 اصول كار کوره های ریخته گری (گرد آورنده محسن کرامتی)

(گرد آورنده محسن کرامتی- دانشگاه شهید رجایی)

در فرايند استخراج , تصفيه و ذوب مجدد , معمولاً راههائي وجود دارد كه بسته به نوع كار طراحي مي شوند و در اين كوره ها عمل ذوب انجام مي شود . در اين جهت مي توان از كوره بلند (كوره اي كه در آن اكسيد آهن تبديل به چدن مي شود) , كنورتور كه در آن چدن با دمش اكسيژن خالص به فولاد تبديل مي شود . و كوره هاي ديگر بعنوان كوره هاي ذوب Melting ناميده مي شود , در اين درس بحث ما در روي كوره هائي كه براي استخراج فلزات استفاده مي شود دور نمي زند مثل كوره هاي استخراج آهن در اصفهان , استخراج مس در سرچشمه كرمان , استخراج سرب و روي در زنجان .

در اين درس كوره هائي كه مورد بررسي قرار مي گيرند بيشتر كوره هاي مربوط به صنعت ريخته گري هستند . يعني كوره هائي كه شوشه ها Pigs در آنها ذوب مي شود و با تنظيم آناليز آنها مذاب براي ريخته گري قطعات آماده مي شود .

اصطلاحاً به اين كوره ها , كوره هاي دوباره ذوب (Re-Melting Furnaces) مي گويند , كوره هائي كه در ريخته گري براي ذوب مجدد فلزات و آلياژها استفاده مي شوند به ترتيب مي توانيم به شرح زير نام ببريم :

1)     كوره هاي بوته اي  Crucible Furnaces

2)     كوره هاي تشعشعي  Radiation or Reverberatory Furnaces

3)     كوره هاي ايستاده (كوپل)  Vatical Shaft (Cuple) Furnaces

4)     كوره هاي برقي  Electric Furnaces

5)     كوره هاي با شعاع الكتروني Electron Furnaces

6)     كوره هاي ديگر (استفاده از انرژيهاي ديگر)

...


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط محسن در 87/01/28  |
 Cast Iron

Cast Iron

 

The  earliest successful iron founding has been credited to the ancient civilizations which occupied the plains of Mesopotamia.

It was here that the Babylonians , Assyrians , and Chaldeans evolved the metallurgical knowledge necessary to make castings from high carbon iron. there is evidence that the Chinese capitalized on early discoveries which were undoubtedly passed along by migrating Mesopotamian craftsmen . the Chinese became the first people to produce iron castings successfully and regularly. Ancient records indicate that the Chinese were making iron castings as early as the 6th century before Christ.

...


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط محسن در 86/02/16  |
 مواد حافظه دار (آلیاژ های حافظه دار ) گردآورنده :محسن کرامتی

 

 

مواد حافظه دار: آلیاژهای حافظه دار , پلیمرهای حافظه داروسرامیکهای حافظه دار

 

آلیاژهای حافظه دار:

آلیاژهای حافظه دار گروه جدیدی از مواد هستند که اگر با ترکیب شیمیایی مشخّص تحت عملیات حرارتی مناسبی قرار گیرند؛ توانایی بازگشت به شکل یا اندازه از قبل تعیین شده را از خود نشان   می دهند.

همچنین این  مواد قابلیت تبدیل انرژی گرمایی(الکتریکی)را به انرژی مکانیکی دارند واگر گرم وسرد کردن این آلیاژها با جریان الکتریکی کنترل شود؛ میتوان حرکتهای سیکلی با قابلیت تکرار در دفعات متوالی ایجاد کرد.

آلیاژهای حافظه دار از عناصر نیکل و تیتانیوم تشکیل شده اند، که تحت نام نایتینول شناخته می شوند.

این آلیاژها کاربردهای گوناگون و بسیار مفیدی در زمینه هایی همچون: هوا وفضا، صنایع خودروسازی، پزشکی،دندانپزشکی و....

خاصیت منحصر به فرد این آلیاژها بر اساس تغییر فاز در آلیاژ نایتینول میباشد.


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط محسن در 86/02/02  |
 بازار بورس چیست؟

بازار بورس چیست؟

 

بازار بورس مکانی است که درآن سهام شرکتهای گوناگون تولیدی خدماتی و سرمایه گذاری داد و ستد می شود. مردم به بازاربورس بازارسهام هم می گویند. اما نام رسمی و قانونی آن "بورس اوراق بهادار" می باشد." که منظوراز اوراق بهادارهمان برگه های سهام شرکتهاست. به مکانی که در آن عمل داد و ستد انجام می گیرد "تالار معاملات بورس "گفته می شود.

 

اصلی ترین تالارمعاملات بورس کشوردر تهران - خیابان حافظ - تقاطع جمهوری واقع است. ورودعموم مردم درآن آزاد است


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط محسن در 86/01/08  |
 اساس كار كوره هاي القايي
اساس كار كوره هاي القايي

 اساس كار كوره هاي القايي براصل القا ميدان مغناطيسي مبتني مي باشد. نحوه عملكرد بدينصورت مي باشد كه ابتدا با استفاده از جريان برق شهرو بوسيله مبدل فركانس ، جريان نسبتا" زيادي (بيش از 1000 آمپر ) با فركانس 300 تا 10000 هرتز ساخته مي شود(دركوره هاي فركانس بالا بيش از 100 كيلوهرتز مي باشد) سپس اين جريان به سيم پيچ كوره 0اينداكتور يا كويل ) اعمال شده و با عبور از آن باعث ايجاد ميدان مغناطيسي با همان فركانس در وسط كويل مي گردد. در صورتيكه در وسط سيم پيچ كوره جسم هادي مانندي فولاد چدن يا ساير فلزات قرار گيرد ميدان مغناطيسي ايجاد گرديده باعث القا جريانهاي گردابي در اين اجسام مي گرددو اين جريان هاي القايي جسم را گرم نموده و تا حد ذوب و احيانا" تنبخير (دركوره هاي Coating ) پيش مي برد با مانور روي فركانس و قدرت كوره مي توان سيستم را جهت انواع كاربردها آماده نموده و در آن جهت به كار گرفت

|+| نوشته شده توسط محسن در 85/12/17  |
 معرفی کامل وساده چدن ها

معرفی چدن(Cast Iron)

چدن يکی از اقسام فلزی است که در صنعت کاربرد دارد و هميشه به شکل ريخته گری شده مورد استفاده قرار ميگيرد. از آنجايی که چدن شکننده است نمی توان آنرا نورد کرد يا کشيد و يا آهنگری نمود. در واقع چدن آهن آلياژ داده شده با کربن است.وجود ۵/۲ درصد کربن،۱ تا ۳ درصد سيليسيوم و مقادير قابل توجهی گوگرد و فسفر از مشخصه های کلی چدن است.برای بهبود خواص مکانيکی و مقاومت به خوردگی چدن را با عناصری نظير کرم و مس و موليبدن و نيکل آلياژ دار ميکنند.اين گونه چدن ها را چدن آلياژی می نامند.

...

 

 


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط محسن در 85/12/09  |
 کلام آخر

چه نعمت های بزرگی در زندگی داشته ام ،هیچکس به برخورداری من از زندگی نبوده است.روح های غیر عادی و عظیم وزیبا و سازنده وسوزنده ای که روزگار چندی مراُبر سر راهشان ُکنارشان نشانده است.

 

تنها نعمتی را که برای تو -در مسیر این راهی که عمر نام دارد-آرزو می کنم تصادف با یکی دو روح خارق العاده،بایکی دو دل بزرگ  ، بایکی دو فهم عظیم و خوب وزیباست.

 

|+| نوشته شده توسط محسن در 85/10/23  |
 سیستمهای حفاظتی جدید در ریخته گری منیزیم‏

سیستمهای حفاظتی جدید در ریخته گری منیزیم‏

سیستمهای حفاظتی جدید در ریخته گری منیزیم‏:

نویسنده:مهندس معصومه اولادی

پوشش مذاب منیزیم با ‏CO‏2 یک جایگزین سازگار با محیط ‏زیست برای استفاده از ‏SF‏6 میباشد.‏ در اثر بالا رفتن سطح ‏کیفی تقاضاها واهمیت مساله سازگاری با محیط زیست در ‏پروسه های صنعتی و تولیدات، پروسس کردن منیزیم، بیش از ‏پیش مورد توجه قرار گرفته است. با نگاهی به قابلیت صرفه ‏جویی در مصرف انرژی با کاربرد منیزیم با توجه به این نکته ‏که منیزیم سبکترین ماده فلزی ساختمانی است، طیف کاربرد ‏این فلز به ویژه در صنایع اتومبیل سازی بصورت پیوسته رشد ‏مییابد. نکته حائز اهمیت کاهش و یا اجتناب از آلودگیهای ‏زیست محیطی پروسس کردن منیزیم میباشد. پتانسیل الکترود ‏استاندارد پایین و خاصیت غیر نجیب بودن فلز منیزیم موجب ‏داشتن میل ترکیبی بالای اکسیژن و نیتروژن با مذاب منیزیم ‏میباشد. نسبت پیلینگ بدورث منیزیم 0.81 میباشد. لایه اکسیدی ‏تشکیلی متراکم نمیباشد و در نتیجه همچنان حمله به سطح فلز ‏ادامه مییابد. به منظور به حداقل رساندن ریسک خطر شعله ور ‏شدن و آلودگی مذاب منیزیم با ترکیبات اکسیدی، ضروری ‏میباشد تا در زمان جابجایی، مذاب در مقابل اتمسفر محافظت ‏گردد.

‏عموما روشهای حفاظتی زیر برای مذاب منیزیم بکار میرود ‏این تکنیکهای مختلف بصورت مجزا و یا ترکیب با هم استفاده ‏میباشد:

‏‏-‏ پوشش دادن با نمکهای ویسکوز مذاب یا ترکیباتی از ‏نمک
‏-‏ تقویت و اضافه کردن عناصری به مذاب برای تشکیل ‏پوششی با عناصر رویین ساز
‏-‏ جابجایی مذاب تحت اتمسفر گاز خنثی

 ‏‏-‏ جابجایی مذاب تحت اتمسفر گاز واکنش پذیر با هدف ‏شکل گیری لایه های رویین ساز نازک

جنبه های مثبت و منفی این تکنیکها بصورت گسترده ای ‏شناخته شده است، امروزه روش صنعتی معمول استفاده از گاز ‏خنثی هگزا فلورید گوگرد ‏SF‏6 میباشد که با فاکتور ‏(Gfobal warming potential)‏ 23/900‏.‏ نسبت به صدمات گاز ‏CO‏2 به اتمسفر زمین شناخته شده است.

|+| نوشته شده توسط محسن در 85/10/11  |
 خط توليد مجتمع فولاد اصفهان

 

سلام

براي آشنايي در حد مختصر از خط توليد مجتمع فولاد اصفهان مطالبي جمع آوري كردم:

 

براي ديدن مطالب،اینجا كليك كنيد

|+| نوشته شده توسط محسن در 85/10/06  |
 
 
بالا